> over ons > organisatie

Organisatie

Kerkenraad

Voorzitter: De heer T. Koningen  tel: 06-57324123 teunkoningen@gmail.com
KR secretaris en 2e penningmeester: mw I. Blommesteijn, tel. 023-5636181, iblommesteyn@gmail.com
KR lid mw. W. Brüll-van Klinken, tel 023-5616337,  wvanklinken@kpnmail.nl
KR lid mw. A. van Liere, tel. 023-5631450   a.vanliere@quicknet.nl

Boekhouder:
de heer O. de Vries  tel. 023-5652950 o.de.vries@hetnet.nl


Ledenadministratie:
mw A. Bolkestein tel. 023-5620276 aseb@planet.nl

Aan leden en buitengewone leden wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd (richtlijn 1% van het bruto jaarsalaris en minimaal 120 euro).
Aan vrienden wordt een minimale bijdrage van 50 euro gevraagd. Door vriend van onze gemeente te worden kan je je betrokkenheid en belangstelling zichtbaar maken.

Organist:

 


Zondagschool en jeugd:
mw: M.W. Wensink-Oldenburger  tel 023-5632558  wensinkmargriet@gmail.com


Zusterkring:
Voorzitster Mevrouw I. Feyen
Secretaris: Mevrouw A. van Liere.
Penningmeester: mw. D. de Groot

Verhuur:
mw A. van Liere tel:023-5631450   a.vanliere@quicknet.nl
Preekbeurten
mw M. Bolt  tel. 0297-340525 mboltkoster@tele2.nl


Contact m.b.t. cursussen
mw. R. van Oudenaaren tel. 023-5630060cursus@dghaarlemmermeer.doopsgezind.nl


Redactie van ons gemeenteblad, Nieuw Leven:
mw. E.de Meulder, tel. 023-5634122   Kopij adres: ejdemeulder@hotmail.com
mw. I. Blommesteyn tel. 023-5636181

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl