> over ons > organisatie

Organisatie

Kerkenraad

Voorzitter: mw.Margriet Wensink,  tel 023-5632558  wensinkmargriet@gmail.com
KR secretaris en 2e penningmeester: mw I. Blommesteijn, tel. 023-5636181, iblommesteyn@gmail.com
KR leden mw. A. van Liere, tel. 023-5631450   avanliere50@gmail.com

De heer K.Leegwater, tel. 023-5631782, klaas.kr.dgh@gmail.com
mw. H.Hegeman, hegemanhedi@gmail.com

Boekhouder:
de heer O. de Vries  tel. 023-5652950 o.de.vries@hetnet.nl


Ledenadministratie:
mw A. Bolkestein tel. 023-5620276 aseb@planet.nl

Aan leden en buitengewone leden wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd (richtlijn 1% van het bruto jaarsalaris en minimaal 120 euro).
Aan vrienden wordt een minimale bijdrage van 50 euro gevraagd. Door vriend van onze gemeente te worden kan je je betrokkenheid en belangstelling zichtbaar maken.

Jeugdwerk:
mw: M.W. Wensink-Oldenburger  tel 023-5632558  wensinkmargriet@gmail.com


Zusterkring:
Voorzitster Mevrouw I. Feyen
Secretaris: Mevrouw A. van Liere.
Penningmeester: mw. D. de Groot

Verhuur:
mw A. van Liere tel:023-5631450  avanliere50@gmail.com
Preekbeurten
mw M. Bolt  tel. 0297-340525 mboltkoster@tele2.nl


Contact m.b.t. cursussen
cursus@dghaarlemmermeer.doopsgezind.nl


Redactie van ons gemeenteblad, Nieuw Leven:
Margriet en Bert Wensink  023-5632558  redactievannl@gmail.com

 

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl