home > nieuws

Nieuws

Ionaviering Buitengewoon

Ionaviering Buitengewoon
Op vrijdagavond 17 januari om 19.30 wordt in onze Vermaning een Iona avond georganiseerd als aftrap richting Week van Gebed voor de Eenheid, met als thema: Buitengewoon. De cantorij van de Lichtkring olv Marianne Voskamp en Mark Dijkstra verlenen hun medewerking. Iedereen is welkom!


sobere maaltijden op 6 verschillende kerkplekken

sobere maaltijden op 6 verschillende kerkplekken
Een sobere maaltijd met een inleiding en gesprek over een maatschappelijk onderwerp.
Na een welkomstwoord is er een inleiding van 10 tot 15 minuten op het thema van de maaltijd. Dan volgt de maaltijd. Afgesloten wordt met reacties op de inleiding en beantwoording van vragen. Na de maaltijd is er op enkele locaties een korte vesper of viering bij te wonen. Lees meer >>


Raad van Kerken Hoofddorp activiteiten januari
Klik door voor de geplande oecumenische activiteiten van de deelnemende kerken. Actuele en uitgebreide Informatie: www.kerkeninhoofddorp.nl  Lees meer >>


En woord is mij genoeg

En woord is mij genoeg
Samen in gesprek gaan over hoe wij gezamenlijk aan goede vieringen en liturgiëen zouden kunnen bijdragen. Wat verwacht je van een zondagse dienst? Hoe maken we die meer interactief? Dat geldt ook voor zondagse bijeenkomsten die we als gemeenteleden samen vorm willen geven, zonder de bijdrage van een voorganger. 

Lees meer >>


De grens tussen leven en dood

De grens tussen leven en dood
In de veertigdagentijd komen we bij elkaar om eens te voelen wat deze grens met ons doet. Na een bezinning op wat Jezus daarin voor ons betekende, op weg naar Pasen. Eerst laten we onze handen denken en voelen. Door met acryl op twee doekjes of vellen papier proberen te zetten, hoe wij de grens tussen leven en dood “zien”. Opgave minimaal een week vantevoren is noodzakelijk, ivm de aanschaf van materialen! Lees meer >>


12
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl