home > nieuws

Nieuws

kerstviering van onze zusterkring
Onze zusterkring organiseert een kerstviering op woensdagavond 19 december, met een eenvoudige maaltijd, muziek en samenzang. Ook broeders zijn daarbij welkom. Het is altijd een sfeervol samenzijn.


activiteiten Raad van Kerken Hoofddorp
11 dec 20:00 Boekwinkel Het Kruispunt
Maria 
Over Maria, de moeder van Jezus, wordt heel verschillend gedacht. De Nederlandse Raad van Kerken heeft een boeiende brochure uitgegeven om over Maria in gesprek te gaan. 12 dec 14:00 Parochiehuis
Samen in gesprek over christenen uit het Oosten
Themabijeenkomsten Samen in gesprek over culturele, spirituele en maatschappelijke onderwerpen.
Diaken Rob Mascini heeft vele christengemeenschappen in het Midden Oosten bezocht. Graag wil hij op 12 december vertellen over deze mensen, hun kerken en hun geschiedenis. 12 dec. 10:00 Marktpleinkerk
Openbaring: een troostboek 
In aansluiting op de cursus over Openbaring 1-3 wordt de lezing van het Bijbelboek Openbaring voortgezet. We lezen Openbaring 4-11.  08 jan 20:00 Boekwinkel Het Kruispunt
Anna en Maria
De twee vrouwen Anna en Maria staan naast elkaar, of beter gezicht dicht tegen elkaar aan, in de vrouwenbeeldenkring op de Kaag. Wat willen deze twee Bijbelse vrouwen ons vertellen. Voor uitgebreide en actuele informatie over alle activiteiten: www.kerkeninhoofddorp.nl


lid van Wijdekerk

lid van Wijdekerk
Stichting Wijdekerkis een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT'er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT'ers. Wij willen laten zien hoe LHBT'ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen.Daarnaast roepen wij kerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT'ers als volwaardig gemeentelid worden geaccepteerd. Met deze gegevens zetten wij kerken op de kaart.
Laat zien wat er leeft in de kerk, want samen zijn wijdekerk!


Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl