> links

Links

Doopsgezinde Prenten (Beelddatabank UvA)
De prentencollectie van de Doopsgezinde Bibliotheek is vanaf de achttiende eeuw langzaam gegroeid tot haar huidige omvang van meer dan 1500 portretten, historieprenten en afbeeldingen van gebouwen. De collectie is als onderdeel van de Doopsgezinde Bibliotheek in 1968 als bruikleen naar de Universiteitsbibliotheek gekomen. De samenstelling van de collectie, die voor het eerst beschreven is in de bibliotheekcatalogus uit 1888, is niet wezenlijk veranderd. De indeling die daar gehanteerd is - portretten, historieprenten en gebouwen - is grosso modo nog steeds op de collectie van toepassing. Naar site >>
Raad van Kerken in Hoofddorp
Naar site >>
Vredesambassade Haarlemmermeer
Onze voorgangster en een gemeentelid vertegenwoordigen de Doopsgezinden in de plaatselijke Vredesambassade. Naar site >>
Zinweb.nl
Zinweb is een vrijzinnig trefpunt en platform voor eigentijdse zingeving en inspiratie. Zinweb initieert en ondersteunt diverse projecten, zowel online als offline. De Algemene Doopsgezinde Sociteit is een van de samenwerkingspartners van Zinweb. Naar site >>
Dopersduin
Dopersduin is een groepsaccommodatie en vergaderlocatie met een bijzondere achtergrond.De karakteristieke bouw en de ongedwongen sfeer maken Dopersduin tot een huis waar mensen zich snel thuis voelen. Naar site >>
Algemene Doopsgezinde Sociteit
De diverse doopsgezinde gemeenten en organisaties zijn verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). De ADS ondersteunt de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, fungeert als landelijk bureau en centraal beleids-/bestuursorgaan, en verzorgt de vertegenwoordiging binnen andere organisaties in binnen- en buitenland. Naar site >>
AKCkampen
Wat doe jij deze zomer? De AKC organiseert zomerkampen voor jou! Naar site >>
Masterpeace
MasterPeace is een nieuwe, positieve, internationale vredescampagne die met muziek, kunst en evenementen miljoenen mensen en bedrijven actief betrekt bij het terugdringen van gewapende conflicten en het bouwen van vrede. Naar site >>

Naar site >>
Schepping Vieren
is een inspirerende website die het ritme van de natuur volgt. De voorgangster van Doopsgezind Hoofddorp levert hier bijdragen aan en vertegenwoordigt de doopsgezinden in de redactie. Naar site >>
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl .