home > home

Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer,  niet alleen op zondag...

LogoWelkom bij de doopsgezinde gemeente Haarlemmermeer, een kring van mensen die samen vorm en inhoud willen geven aan ons verlangen naar verbondenheid, naar bezinning en bezieling. Samen proberen we dit op moderne wijze te verwoorden, te verbeelden, te vieren en te beleven op basis van een eigentijds verstaan van de Bijbel. Wij zijn een open gemeenschap waar mensen met hun vragen en ervaringen over geloof en leven samenkomen. In hun eigen situatie en op hun eigen plaats geven ze daar vorm aan.

Volgende dienst(en)

26 januari 2020, 10:00 uur
Voorganger: ds. C. Wessels en mw. H. Hegeman
Waar: De Lichtkring
Organist: Gert Jan Velders
Bijzonderheden:
Oecumenische dienst

Naar overzicht diensten >> 

Uitgelicht

Doopsgezind NL winter 2019|2020

Doopsgezind NL winter 2019|2020
‘Ik ben getrouwd, maar toch al weduwe.’ Predikant Tim van Iersel over de verwondering van mensen met dementie, een interview met Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum, en een inkijkje hoe doopsgezinden internationaal kerst vieren. Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL gaat over verwondering. Want verwondering is het begin van alles. Lees meer >>


Actueel

Ionaviering Buitengewoon

Ionaviering Buitengewoon
Op vrijdagavond 17 januari om 19.30 wordt in onze Vermaning een Iona avond georganiseerd als aftrap richting Week van Gebed voor de Eenheid, met als thema: Buitengewoon. De cantorij van de Lichtkring olv Marianne Voskamp en Mark Dijkstra verlenen hun medewerking. Iedereen is welkom!


sobere maaltijden op 6 verschillende kerkplekken

sobere maaltijden op 6 verschillende kerkplekken
Een sobere maaltijd met een inleiding en gesprek over een maatschappelijk onderwerp.
Na een welkomstwoord is er een inleiding van 10 tot 15 minuten op het thema van de maaltijd. Dan volgt de maaltijd. Afgesloten wordt met reacties op de inleiding en beantwoording van vragen. Na de maaltijd is er op enkele locaties een korte vesper of viering bij te wonen. Lees meer >>


Raad van Kerken Hoofddorp activiteiten januari
Klik door voor de geplande oecumenische activiteiten van de deelnemende kerken. Actuele en uitgebreide Informatie: www.kerkeninhoofddorp.nl  Lees meer >>


En woord is mij genoeg

En woord is mij genoeg
Samen in gesprek gaan over hoe wij gezamenlijk aan goede vieringen en liturgiëen zouden kunnen bijdragen. Wat verwacht je van een zondagse dienst? Hoe maken we die meer interactief? Dat geldt ook voor zondagse bijeenkomsten die we als gemeenteleden samen vorm willen geven, zonder de bijdrage van een voorganger. 

Lees meer >>

 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl