> nieuws

Nieuws

 
6 januari 2020

sobere maaltijden op 6 verschillende kerkplekken

Aanmelden met ververmelding van naam én telefoonnummer uiterlijk op de maandag voor de maaltijd.
telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145 bij het Parochiesecretariaat  of per e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl  
Overzicht Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd van 2020
Alle maaltijden zijn stipt van 18.15 tot 19.15 uur. Welkom vanaf 18.00 uur

Woensdag 26 februari in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073
Onderwerp: Eerlijke bankwijzer PAX
De banken hebben honderden verbeteringen van beleid doorgevoerd op onder meer mensenrechten, wapens en voeding. Dat is de positieve uitwerking na tien jaar onderzoek én druk van de Eerlijke Bankwijzer. Cor Oudes, projectleider Eerlijke Bankwijzer bij de vredesorganisatie PAX, legt uit hoe het onderzoek van Pax en hoe wij met onze bankrekening, invloed kunnen uitoefenen op deze thema’s. www.eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/

Woensdag 4 maart in de Marktpleinkerk, Markplein 96
Onderwerp: Herstelacademie
Het woord zegt het al: bij de Herstelacademie wordt gewerkt aan herstel. Na ontwrichtende ervaringen is het vaak moeilijk om je leven weer op de rit te krijgen. Tijdens cursussen, trainingen en workshops van de Herstelacademie herkennen cursisten veel van elkaar en dat geeft hoop, troost, steun en kracht. Het werken aan herstel doen wij bij de Herstelacademie door het aanbieden van educatie, zelfhulp en peer support. Het is een plek vóór en dóór elkaar. www.herstelacademie.org 

Woensdag 11 maart in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073
Onderwerp: Groene Kerk en Repair Café
Duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap, dat is waar in De Ark naar wordt gestreefd. De Ark wil ons met hun ervaring inspireren. Niet alle activiteiten kunnen uitgebreid aan de orde komen; de aandacht gaat deze avond vooral uit naar het Repair Café. 
Rien Wattel is de spreker. www.repaircafehaarlemmermeer.nl 

Woensdag 18 maart in de Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 770
Onderwerp: Stem in de Stad
Stem in de Stad: Oecumenisch Diaconaal Centrum is gevestigd in de binnenstad van Haarlem. Het is een professionele vrijwilligersorganisatie waar iedereen ongeacht achtergrond gebruik van kan maken. Met o.a. Aanloopcentrum, Ontmoetingsplek vluchtelingen, Eetvoorziening , SchuldHulpMaatje, Verblijfhuis voor Ongedocumenteerden, Vrouwencafé, Straatpastor etc. Kalle Brüzewitz komt hier over praten. www.stemindestad.nl

Woensdag 25 maart in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70 
Onderwerp: Vier het Leven
Stichting Vier het leven inspireert en brengt mensen samen en zorgt ervoor dat ouderen mee blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij door samen te genieten van een middag of avond uit. www.4hetleven.nl
Woensdag 01 april is er géén maaltijd 
Woensdag 08 april in De Ark, Muiderbos 36
Onderwerp: Noodfonds en Parochiële Charitas Instelling
De Parochiële Charitas Instelling en het Noodfonds van de diaconie van de Protestantse Kerk helpen inwoners van Hoofddorp die tijdelijk in acute nood zijn geraakt. Wil Hand van de PCI en Saskia Smit van het Noodfonds vertellen over dit belangrijke werk. www.pghoofddorp.nl/noodfonds www.hjoannesdedoper.nl/parochiele-caritas-instelling-pci/


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl