> agenda

Agenda

 
7 mei 2020, 14:00 uur

En woord is mij genoeg

Een Open Ruimte hoort daar zeker bij, want het gaat die zondagen om ontmoeting en om zorg voor elkaar. Maar zeer zeker ook om een stukje bezinning en verdieping.
Wat voor bijdragen zouden leden misschien kunnen of willen leveren aan vieringen, ook onder leiding van gastpredikanten, of aan de eigen en bijzondere diensten?
Deze vragen kwamen al aan de orde bij een eerder gegeven gesprekskring. In De Ark en de Parochie bereiden liturgiecommissies bij toerbeurt diensten of zondagse samenkomsten voor. De deelnemers beschouwen dat als een waardevolle bijdrage aan hun geloven. Er is een prachtig boekje dat ik meeneem als voorbeeld voor thema’s in gebedsvieringen en kleinere groepen. De titel daarvan is: Eén woord is mij genoeg. Op 7 mei, van 14.00 tot 16.00 uur.


Terug
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl