home > home

Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer,  niet alleen op zondag...

LogoWelkom bij de doopsgezinde gemeente Haarlemmermeer, een kring van mensen die samen vorm en inhoud willen geven aan ons verlangen naar verbondenheid, naar bezinning en bezieling. Samen proberen we dit op moderne wijze te verwoorden, te verbeelden, te vieren en te beleven op basis van een eigentijds verstaan van de Bijbel. Wij zijn een open gemeenschap waar mensen met hun vragen en ervaringen over geloof en leven samenkomen. In hun eigen situatie en op hun eigen plaats geven ze daar vorm aan.

Volgende dienst(en)

14 augustus 2022, 10:00 uur
Voorganger: Franka Riesmeijer
Waar: Vermaning
Organist: Wim Brienen

28 augustus 2022, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Jaap Klanderman
Waar: Vermaning
Organist: Wim Brienen

Naar overzicht diensten >> 

Uitgelicht

Doopsgezind NL | juni-juli

Doopsgezind NL | juni-juli
'Geloof is vertrouwen en vergeving,' Laurens ten Kate over doorgeslagen vrijheidsdenken; de vrees voor het beloofde land; een nieuwe huisstijl en een Statenbijbel. Doopsgezind NL over 'Koudwatervrees'. Lees meer >>

Actueel

Zomerprogramma 2022 Raad van kerken Hoofddorp
Tijdens de pandemie hebben we de zomer ontdekt als een periode waarin je zonder corona-beperkingen elkaar kunt ontmoeten. Door de spreiding van vakanties blijken er altijd mensen aanwezig te zijn die het fijn vinden dat er iets gebeurt. Voor veel ouderen is de vakantie soms zelfs een beetje eenzaam en die blijken extra blij met kerkelijke activiteiten in de zomer.
Mooi is ook dat verschillende kerken dit jaar in het zomerprogramma samenwerken onder de paraplu van de Raad van Kerken, zoals ze dat ook doen met het programma van Bezinning en Verdieping in de winter.
U kunt de georganiseerde activiteiten vinden onder het kopje Raad van Kerken op onze website. Onze Doopsgezinde gemeente doet niet mee deze keer vanwege onze prioriteiten in het nieuwe seizoen, en de afwezigheid van onze predikante wegens studieverlof en vakantie.
Cursus geloofsorintatie
Voor het komende seizoen zou ik graag een cursus geloofsoriëntatie aanbieden in de gemeente. Dit is bedoeld voor iedereen, die graag wil leren, nadenken en samen praten over wat zijn of haar geloof voor hem of haar betekent. Wat is doopsgezind zijn en wat betekent het voor jou. Waarom voel je je thuis in een doopsgezinde gemeente? 
We gaan ook (eigen) belijdenissen lezen, erover praten en misschien wel herschrijven. Wie nog niet een belijdenis geschreven heeft, kunnen we op deze manier ondersteunen. 
De cursus is voor (nog) niet doopsgezinden en doopsgezinden! Waarschijnlijk beginnen we pas in oktober, maar ik wil graag peilen hoeveel mensen geïnteresseerd zijn. Bij interesse graag bij mij opgeven per mail. Samen plannen we dan geschikte data en tijdstippen. 
Akke-Clara
Oekraners in Hoofddorp

Oekraners in Hoofddorp
Inmiddels zijn er veel Oekraïense asielzoekers in en om Hoofddorp ondergebracht. De kerken doen verschillende dingen om hen te ondersteunen. Maar het is moeilijk voor hen om hier thuis te raken. Velen zijn inmiddels ingeschreven en krijgen een ziektekostenverzekering. Sommigen zijn zelfs al aan het werk. We willen op de hoogte brengen van wat de kerken voor hen doen:
- Ontmoetingsochtenden: in de Levend Evangelie Gemeente, ze gingen ook samen naar ‘Kom in de kas’ in Aalsmeer
- Pastoraal spreekuur:
Aan de Beech Avenue 182 in Schiphol-Rijk is een ‘community center’ ingericht voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Alle Oekraïense kinderen krijgen hier onderwijs. Ook is er een crèche en is er een werkgeverssteunpunt. 
Als kerken mogen we hier ook activiteiten aanbieden. In een ruimte op de tweede verdieping houden we een Pastoraal spreekuur, elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Met zeven voorgangers uit de Protestantse, Doopsgezinde en Rooms-Katholieke kerken hebben we de afgelopen weken overlegd over dit spreekuur. Afgelopen woensdag was het eerste spreekuur. We proberen via affiches die in elk hotel hangen en via Oekraïeners die we kennen (en die het bericht dan weer in hun app-groep zetten) bekendheid te geven aan het spreekuur. Ook zijn er flyers gedrukt. Vanuit onze gemeente doen Hedi en Akke-Clara mee aan het Pastoraal spreekuur. 
We hebben onze ruimte ingericht met wat (batterij)-waxinelichtjes, een kaarsenstandaard, een lessenaar met Bijbel en wat plaatjes (o.a. de kathedraal van Kiev). Er liggen ook een aantal bijbels en kinderbijbels in het Oekraïens die we weg kunnen geven. Er komen helaas nog niet zo veel mensen naar boven in onze ruimte. 
- Kerkdiensten: de Vredesgebedsdiensten op vrijdagmiddag zijn gestopt. Er kwamen nog maar weinig mensen. We zoeken naar manieren om samen met Oekraïners kerkdiensten te organiseren.
- Chauffeurs: er worden nog chauffeurs gezocht om kinderen naar de school in het community-center te rijden.
https://www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/hulpvragen/273748 

Doopsgezind Wereldcongres MWC: 5 tot en met 10 juli 2022

Doopsgezind Wereldcongres MWC: 5 tot en met 10 juli 2022
Het wereldcongres van de Doopsgezinden vindt dit jaar plaats in o.a. Salatiga en Semarang in Indonesië. Het thema is ‘Jezus volgen over grenzen heen’. De vieringen en gezamenlijke activiteiten zijn online te bekijken, zowel live als op een later moment. O.a. onze predikante Akke-Clara is te zien en te horen tijdens de vieringen in het International Choir. U kunt zich daarvoor registreren via de website van de Assembly. Omdat op een zelf gekozen moment gekeken kan worden, is het mogelijk daartoe als groep samen te komen. Verzamel uw gemeente, of andere mensen, en beleef het met elkaar! Voor meer informatie over het congres – bijvoorbeeld over het programma, de inhoud van workshops of de sprekers – of voor informatie over MWC, zie www.mwc-cmm.org/assembly.
 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl